درباره من

About Pourya Gil

پوریا پورابراهیم   

معمار و نقاشSolo Exhibitions

2021 \painting Exhibition- Aliha Gallery 

 

 

نمایشگاه گروهی:

2021 fall group painting exhibition mutaion – Aliha gallery

2020 fall group painting exhibition limitlessness  – Aliha Gallery

 نمایشگاه گروهی نگارخانه احسان پاییز 1398 

پاییز 1398 - نمایشگاه گروهی هنر معاصر - موسسه هنری صبا

نمایشگاه گروهی نگاه موازی بهار 1397

نمایشگاه خصوصی گالری سبحان تابستان 1395 (مجوعه داران خصوصی)

2016 – winter  – Privet collection – Sobhan gallery`

Painting & techniques

نقاشی سمبولیک و انتزاعی 

رنگ روغن، اکرلیک، پاستل، مونوپرینت و میکس مدیا

fa_IRFA